جستجو

بازیابی کلمه عبور

بازیابی کلمه عبور هم با ایمیل و هم با شماره موبایل امکان پذیر هست،در صورتی که ایمیل معتبر وارد نمایید، دکمه بازیابی فعال می گردد و در صورتی که شماره موبایل معتبر وارد نمایید،ابتدا باید کد فعالسازی را دریافت نموده و بعد دکمه بازیابی فعال می گردد.

*