جستجو
خبرخوان

نوشته‌های اخبار و فعالیت‌ها برچسب خورده با  "کارآفرینی"

حضور جهادگران فناور پردیس در مناطق محروم نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان
حضور جهادگران فناور پردیس در مناطق محروم نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان
حضور گروه جهادگران فناوری پردیس در در مناطق محروم نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان در مهرماه سال ۱۳۹۹
بازدید نمایندگان شبکه ملی محد از فعالیت های اشتغالزایی گروه آل یاسین در منطقه زابل و روستاهای منطقه هیرمند و نیمروز
بازدید نمایندگان شبکه ملی محد از فعالیت های اشتغالزایی گروه آل یاسین در منطقه زابل و روستاهای منطقه هیرمند و نیمروز
بازدید نمایندگان شبکه ملی محد از فعالیت‌های اشتغالزایی گروه آل یاسین در منطقه زابل
اخبار و فعالیت‌ها