جستجو
خبرخوان

نوشته‌های اخبار و فعالیت‌هااردیبهشت 1401

حضور جهادگران پارک فناوری پردیس در سیل لرستان
0 حضور جهادگران پارک فناوری پردیس در سیل لرستان
کمک رسانی و ارائه خدمات به هموطنان آسیب دیده در سیل لرستان
بازدید نمایندگان شبکه ملی محد از پارک علم و فناوری زاهدان
0 بازدید نمایندگان شبکه ملی محد از پارک علم و فناوری زاهدان
بازدید از پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان در روز ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۱ لغایت
حضور جهادگران فناور پردیس در مناطق محروم نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان
0 حضور جهادگران فناور پردیس در مناطق محروم نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان
حضور گروه جهادگران فناوری پردیس در در مناطق محروم نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان در مهرماه سال ۱۳۹۹
دیدار نمایندگان شبکه ملی محد با استاندار استان سیستان و بلوچستان
0 دیدار نمایندگان شبکه ملی محد با استاندار استان سیستان و بلوچستان
جلسه دیدار با استاندار استان سیستان و بلوچستان در روز جمعه مورخه ۲۴ دی ماه سال ۱۴۰۰
برگزاری اولین جلسه کارگروه شبکه ملی محد در استان سیستان و بلوچستان
0 برگزاری اولین جلسه کارگروه شبکه ملی محد در استان سیستان و بلوچستان
اولین جلسه کارگروه شبکه ملی محرومیت زدایی دانش بنیان (محد) در استان سیستان و بلوچستان
بازدید نمایندگان شبکه ملی محد از فعالیت های اشتغالزایی گروه آل یاسین در منطقه زابل و روستاهای منطقه هیرمند و نیمروز
0 بازدید نمایندگان شبکه ملی محد از فعالیت های اشتغالزایی گروه آل یاسین در منطقه زابل و روستاهای منطقه هیرمند و نیمروز
بازدید نمایندگان شبکه ملی محد از فعالیت‌های اشتغالزایی گروه آل یاسین در منطقه زابل
اخبار و فعالیت‌ها